Kyrksmide & Renoverings & Stöldsäkring Uppdrag

Norra Solberga gamla kyrka är från 1200-talet. Den var byggd i sten och hade ett smalare kor. Senare gjordes tillbyggnader i trä: 1663 åt väster och 1750 åt norr.
Norra Solberga gamla kyrka är från 1200-talet. Den var byggd i sten och hade ett smalare kor. Senare gjordes tillbyggnader i trä: 1663 åt väster och 1750 åt norr.
Vrigstad Kyrka
Vrigstad Kyrka
Renovering av Kyrk klockorna
Renovering av Kyrk klockorna
Ankar Jern Vrigstad Kyrka
Ankar Jern Vrigstad Kyrka
Vrigstad Kyrka
Vrigstad Kyrka
Varnhems Medeltida Klosterkyrka
Varnhems Medeltida Klosterkyrka
Förlängde Kyrkporten Varnhems Klosterkyrka
Förlängde Kyrkporten Varnhems Klosterkyrka
 Renoverings Uppdrag Klockstapel Mörlunda
Renoverings Uppdrag Klockstapel Mörlunda
Montering
Montering
Ny Takdekoration enligt förlaga för Klockstapel Mörlunda Kyrka Småland
Ny Takdekoration enligt förlaga för Klockstapel Mörlunda Kyrka Småland
Vetlanda Kyrka
Vetlanda Kyrka
Vetlanda Kyrka
Vetlanda Kyrka
Vetlanda Kyrka
Vetlanda Kyrka
Vetlanda Kyrka
Vetlanda Kyrka
Vetlanda Kyrka
Vetlanda Kyrka
Kyrkprydnader får nya " fötter "
Kyrkprydnader får nya " fötter "
Nytillverkning enligt historisk förlaga. Kyrktaks prydnad .
Nytillverkning enligt historisk förlaga. Kyrktaks prydnad .
Bäckseda Kyrka Minneslund
Bäckseda Kyrka Minneslund
Bäckseda Kyrka minneslund
Bäckseda Kyrka minneslund
Renovering av Kyrkgrind Bäckseda
Renovering av Kyrkgrind Bäckseda
Ljusbärare vid entrén in i Bäcksedakyrka
Ljusbärare vid entrén in i Bäcksedakyrka
Montering Bäcksedakyrka
Montering Bäcksedakyrka
Allahelgons Ljusbärare Bäckseda kyrka Växjö Stift.
Kyrkkollektionen Less is More
Allahelgons Ljusbärare Bäckseda kyrka Växjö Stift. Kyrkkollektionen Less is More
Bäckseda Kyrka Småland
Bäckseda Kyrka Småland
Less is More kollektionen Kyrksmide®️ Ljushållare till Kyrk entréns Ljusbärare ®skall monteras bredvid Ljusbäraren!
Less is More kollektionen Kyrksmide®️ Ljushållare till Kyrk entréns Ljusbärare ®skall monteras bredvid Ljusbäraren!
Takdekorationer till Haurida Träkyrka som uppfördes i slutet av 1200-talet eller i början av 1300-talet Linköpings stift ⛪️
Takdekorationer till Haurida Träkyrka som uppfördes i slutet av 1200-talet eller i början av 1300-talet Linköpings stift ⛪️
Takdekoration till Ekenäs Slott 🏰 är nu under renovering och komplettering med avrinningskupor®
Takdekoration till Ekenäs Slott 🏰 är nu under renovering och komplettering med avrinningskupor®
Takprydnader för Mellby Kyrka
De tre "musketörerna"  1668...1689 och 1818 i varierande behov av åtgärd på Mellby kyrka, Småland.
Takprydnader för Mellby Kyrka De tre "musketörerna" 1668...1689 och 1818 i varierande behov av åtgärd på Mellby kyrka, Småland.
Den gamla flöjeln var i mycket dåligt skick och bedömdes ej restaureringsbar på Mellby kyrka, Småland.
Den gamla flöjeln var i mycket dåligt skick och bedömdes ej restaureringsbar på Mellby kyrka, Småland.
Ny tillverkad efter förlaga, en omgång trätjära till skall på, denna gång mer pigmenterad med kimrök på Mellby kyrka, Småland.
Ny tillverkad efter förlaga, en omgång trätjära till skall på, denna gång mer pigmenterad med kimrök på Mellby kyrka, Småland.
5 st Takdekorationer till Haurida Träkyrka som uppfördes i slutet av 1200-talet eller i början av 1300-talet Linköpings stift ⛪️ plus 1 Takdekoration till Ekenäs Slott 🏰 är nu under renovering och komplettering med avrinningskupor®
5 st Takdekorationer till Haurida Träkyrka som uppfördes i slutet av 1200-talet eller i början av 1300-talet Linköpings stift ⛪️ plus 1 Takdekoration till Ekenäs Slott 🏰 är nu under renovering och komplettering med avrinningskupor®
5 st Takdekorationer till Haurida Träkyrka som uppfördes i slutet av 1200-talet eller i början av 1300-talet Linköpings stift ⛪️ plus 1 Takdekoration till Ekenäs Slott 🏰 är nu under renovering och komplettering med avrinningskupor®
5 st Takdekorationer till Haurida Träkyrka som uppfördes i slutet av 1200-talet eller i början av 1300-talet Linköpings stift ⛪️ plus 1 Takdekoration till Ekenäs Slott 🏰 är nu under renovering och komplettering med avrinningskupor®
Hakarps kyrka är en rosa korskyrka och sevärdhetskyrka och ett Svenskt Kulturhantverk som byggdes 1694.
Hakarps kyrka är en rosa korskyrka och sevärdhetskyrka och ett Svenskt Kulturhantverk som byggdes 1694.
Lås renovering ⛪️ anno1694 samt Nyckelsmide ⚒
Lås renovering ⛪️ anno1694 samt Nyckelsmide ⚒
2 Nya Nycklar
för Sakristian i Hakarps Kyrka
2 Nya Nycklar för Sakristian i Hakarps Kyrka
Dunkehalla Kulturgravsvård Renovering
Dunkehalla Kulturgravsvård Renovering
Nya Tappar som alla skall blyinfattas enligt hantverkstradition
Nya Tappar som alla skall blyinfattas enligt hantverkstradition
Bly smälter vid 327,5 grader... på Dunkehalla kyrkogård.
Bly smälter vid 327,5 grader... på Dunkehalla kyrkogård.
"Dikta" med puns och lätta slag med hammare täta och forma blyet mot järntappen....sen ska tappen och övergången mot bly målas med linoljefärg på Dunkehalla kyrkogård.
"Dikta" med puns och lätta slag med hammare täta och forma blyet mot järntappen....sen ska tappen och övergången mot bly målas med linoljefärg på Dunkehalla kyrkogård.
Dunkehalla är nu avslutat®⚒

Nu flyttar jag över till Husqvarna kyrkogård⛪️som kom till i slutet av 1800-talet efter att tidigare ha legat på mark tillhörig Huskvarna Vapenfabrik Aktiebolag Anno1914.
På kyrkogårdens norra del finns även Garpa Skans, en fornlämning från 1300-talet!

Mitt första objek...
Dunkehalla är nu avslutat®⚒ Nu flyttar jag över till Husqvarna kyrkogård⛪️som kom till i slutet av 1800-talet efter att tidigare ha legat på mark tillhörig Huskvarna Vapenfabrik Aktiebolag Anno1914. På kyrkogårdens norra del finns även Garpa Skans, en fornlämning från 1300-talet! Mitt första objek...
Husqvarna Kulturgravar under renovering
Husqvarna Kulturgravar under renovering
Husqvarna Kyrkogård
Husqvarna Kyrkogård
Gjutjärnslagningar sedan patinering
Gjutjärnslagningar sedan patinering
6 st Renoverade utav 12..
6 st Renoverade utav 12..
Lite "kätting" 60 tal ..
Lite "kätting" 60 tal ..
Pågående uppdrag att Stöldsäkra våra Kulturklenoder i våra Historiska Kyrkor ett arbete som av sekretesskäl jag inte kommer att visa hur jag löser!
Ett samarbete med Länsstyrelsen, Länsmuseet och Stiftet.
Pågående uppdrag att Stöldsäkra våra Kulturklenoder i våra Historiska Kyrkor ett arbete som av sekretesskäl jag inte kommer att visa hur jag löser! Ett samarbete med Länsstyrelsen, Länsmuseet och Stiftet.
Smider Länkar till Dopängeln 6,68 cm till tak..
— på Lekeryds kyrka.
Smider Länkar till Dopängeln 6,68 cm till tak.. — på Lekeryds kyrka.
Låsning av det nya upphängningsoket för 300,5 kg Altarskåp, Anledningen är att flytta ut skåpet 4 cm från väggen för att undvika "mikroklimat" och mögel bakom skåpet
— på Lekeryds kyrka.
Låsning av det nya upphängningsoket för 300,5 kg Altarskåp, Anledningen är att flytta ut skåpet 4 cm från väggen för att undvika "mikroklimat" och mögel bakom skåpet — på Lekeryds kyrka.
Även om det hamnar bakom en Psalmnummer Tavla och inte kommer att synas..
Så gör man sitt bästa för att tillhandahålla ett vackert och trovärdigt Smide.
Även om det hamnar bakom en Psalmnummer Tavla och inte kommer att synas.. Så gör man sitt bästa för att tillhandahålla ett vackert och trovärdigt Smide.
Stöldsäkring av vårt kulturarv
Stöldsäkring av vårt kulturarv
Restaurering av Järngrindar på ST Lars Eksjö
Restaurering av Järngrindar på ST Lars Eksjö
St Lars Eksjö
St Lars Eksjö
Hel entreprenad ST Lars Kyrkportar Eksjö
Hel entreprenad ST Lars Kyrkportar Eksjö
Ljusförvaring Forserums Kyrka
Ljusförvaring Forserums Kyrka

Restaurerings & Nyproduktions & Stöldsäkrings Uppdrag enligt Historiska Förlagor av vårt Kulturarv.

 

Kyrkan rymmer ett stort kulturarv i form av flera hundra år gamla skulpturer och krucifix. Nu säkras dessa upp i både montering och säkerhet.

Smeden Roland Svensson från Stensjöns smedja är just nu i Näsby kyrka.

Säkringen av kulturskatterna i stiftets kyrkor har flera mål. Föremålen ska monteras med en högre säkerhet, dels så att de hänger stadigare och dels så att det inte går att plocka med sig föremål ur kyrkomiljön - vilket har förekommit frekvent och systematiskt genom åren.

Gamla kyrkoskulpturer är ofta gjorda av ek.

Därför använder sig smedjan av rostfritt material i uppfästningen och använder ylle mellan ställning och skulptur för att undvika syrautfällning från ekskulpturerna.

En annan målsättning med det projekt som nu pågår är att flytta ut föremålen från väggen så det blir en luftspalt.

Utflyttningen görs för att man vill undvika microklimat och mögel.

Ytterligare ett annat mål är att skulpturer och föremål ska lyftas fram i kyrkorummet för att bli mer tillgängliga för församlingen och allmänheten.

Det är mycket arbete med att säkra upp inventarierna. Det handlar väldigt mycket om mätning och bedömning av väggarnas konstitution.

Det finns inga raka vinklar eller väggar i gamla kyrkor, utan varje föremål kräver sin egen lösning.

Det här arbetet handlar om innovation, konstruktion, funktion och inte minst estetik.  Anordningar ska helst inte synas alls.

Dela den här sidan